Om samarbetet

Hjerta och SPT har tillsammans tagit fram försäkringar till SPT medlemmar.

Philipsson & Partner AB som hanterar och administrerar försäkringarna ingår som delägare i paraplyorganisationen HJERTA som är en av Sveriges större förmedlarorganisationer vilket idag kan erbjuda rådgivning och upphandling av samtliga försäkringslösningar som marknaden kan erbjuda inom sakförsäkringar.

Försäkringsgivare

Versamhetsförsäkring

Svedea AB genom HDI Global Specialty SE

Obligatorisk olycksfallförsäkring

Svedea AB genom HDI Global Specialty SE

Sjukvård inkl. Liv & Olycksfall

If Skadeförsäkrings AB (publ) 106 80 Stockholm

Motorfordonsförsäkring

Via Hjerta och Protector Försäkring Sverige