Obligatorisk olycksfallsförsäkring för dig som är anställd på ett företag som är medlemmar i SPT och är certifierad för Arbeten på drivmedelsanläggningar samt har ett giltig certifikat.

De som gått SPTs utbildning försäkras automatiskt med en olycksfallsförsäkring under den treårsperiod som utbildningen är gällande, så länge de fortfarande är medlemmar i SPT.

Vid en olycka ger olycksfallsförsäkringen hjälp och ersättning oavsett om olyckan skett på arbetstid eller fritid. Ersättning ges för bl.a. läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Vid en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad invaliditet, kan man få ersättning i relation till invaliditetsgraden.

Premie / kostnad

Försäkringen är kostnadsfri för dig som gått SPTs licensutbildning med godkänt resultat.

Kontakta SPT Försäkringsservice

Ditt namn (obligatorisk)

Har ni några frågor eller funderingar kring er nuvarande försäkring? Eller önskar att titta på ett förslag via SPT Försäkringsservice?

–  Tveka inte på att höra av er, vi bistår er med hjälp kring skadereglering, offertförfrågan och hantering av försäkring, utan kostnad.