Försäkringspaket via SPT

Med SPTs försäkringspaket för medlemmar kan du känna dig trygg.

Som medlem i SPT har du möjligheten att teckna en förmånligt upphandlad företagsförsäkring med extra allt, du, din personal och din verksamhet kan känna sig trygg.

Försäkringspaketet är framtaget tillsammans med SPT, upphandlad till företag med entreprenadförsäkring i fokus.

Se nedan för omfattning och självrisker

Försäkringsomfattning

 • Maskinerier / inventarier
 • Varor
 • – Varav stöldbegärliga varor
 • – Kunders egendom
 • *Allrisk egendom
 • Maskinskadeförsäkring
 • Avbrott
 • – Ansvarstid (Avbrott)
 • Ansvarsförsäkring (verksamhetsansvar)
 • Rättsskydd (rörelse)
 • Rättsskydd (miljöbrott rörelse)
 • Förmögenhetsbrott
 • Entreprenadförsäkring
 • – Allrisk arbete, pågående entreprenad
 • – Allrisk arbete, avlämnad entreprenad
 • – Åtkomst återställande
 • – Allrisk hjälpmedel
 • – Befintlig egendom Entreprenad
 • Avbrott Entreprenad
 • – Årlig materialkostnad
 • – Ansvarstid
 • -Allriskskada på arbetsområde
 • Egendom i servicebil
 • Oljeskadeförsäkring*
 • Tjänstereseförsäkring
 • Ren förmögenhetsskada – Datakonsulter

Försäkringsbelopp

 • 1 x årsomsättningen, dock max 15 MSEK
 • 0,5 x årsomsättningen, dock max 10 MSEK
 • 100 KSEK
 • 1 MSEK Förstarisk
 • Ingår
 • 500 KSEK
 • Faktiskt täckningsbidrag
 • 12 mån
 • 10 MSEK/20 MSEK per skada/per år
 • 10 pbb
 • 10 pbb
 • 1 MSEK
 • 5 MSEK
 • 5 MSEK
 • 1 MSEK
 • 250 KSEK
 • 5 MSEK
 • Ingår
 • Ingår
 • 18 mån
 • Ingår
 • 250 KSEK
 • 1 MSEK – egen egendom, 1 MSEK 3e man
 • Alla anställda, obegränsat antal resdyg
 • 500 KSEK

Självrisker

 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 24 timmars karens
 • 24 timmars karens
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb + 20 % överskjutande
 • 0,2 bb + 20 % överskjutande
 • 0,5 pbb
 • 0,2 bb (grundsjälvrisk)
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 24 timmars karens
 • 24 timmars karens
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • ingen självrisk
 • 0,5 bb

Tilläggsförsäkringar

Försäkringsomfattning

 • Ren förmögenhetsskada – Datakonsult
 • Byggherreansvar
 • Transportförsäkring
 • VD-Styrelseansvar

Försäkringsbelopp

 • 1,5 – 2,5 – 5 MSEK
 • 1 – 3 – 5 MSEK
 • Valfritt
 • 1 – 2 – 3 MSEK

Självrisker

 • 0,2 bb
 • 0,5 bb
 • 0,2 bb
 • 0,5 bb
 • Företagsförsäkring

 • Motorfordonsförsäkring

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Sjukvård inkl. Liv & Olycksfall

 • Obligatorisk olycksfallsförsäkring

Kontakta SPT Försäkringsservice

Ditt namn (obligatorisk)

Har ni några frågor eller funderingar kring er nuvarande försäkring? Eller önskar att titta på ett förslag via SPT Försäkringsservice?

–  Tveka inte på att höra av er, vi bistår er med hjälp kring skadereglering, offertförfrågan och hantering av försäkring, utan kostnad.