Våra försäkringar

Det primära syftet med SPT är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
Alla inser att försäkringar är en viktig del av företagets långsiktiga möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, problemet är bara att hinna sätta sig in i de olika erbjudanden som finns och hitta det som passar verksamheten bäst.

För att underlätta för våra medlemmar erbjuder vi specialanpassade och verksamhetsspecifika lösningar, så att man ska slippa fundera på om försäkringsbehoven verkligen är täckta.

Genom att SPT tillsammans med vår utvalda försäkringsförmedlare kontinuerligt jämför alternativen som finns och med jämna mellanrum begär in offerter från försäkringsbolagen kan man vara lugn över att man får en mycket bra försäkring till rätt pris.

Kontakta SPT Försäkringsservice

Ditt namn (obligatorisk)

Har ni några frågor eller funderingar kring er nuvarande försäkring? Eller önskar att titta på ett förslag via SPT Försäkringsservice?

–  Tveka inte på att höra av er, vi bistår er med hjälp kring skadereglering, offertförfrågan och hantering av försäkring, utan kostnad.